Nữ Phóng Viên
7.8 / 10

Nữ Phóng Viên

The Journalist (2022)

Công Tố Viên Quân Sự Doberman
8.5 / 10

Công Tố Viên Quân Sự Doberman

Military Prosecutor Doberman (2022)

Chiến Thần Phương Bắc
7.6 / 10

Chiến Thần Phương Bắc

The Northman

Thả Thí Thiên Hạ (Tranh Thiên Hạ)
8.5 / 10

Thả Thí Thiên Hạ (Tranh Thiên Hạ)

Who Rules The World (2022)

Ở Nhà Một Mình
7.5 / 10

Ở Nhà Một Mình

Home Sweet Home Alone(2021)

Người Tình Babylon Của Tôi
7.8 / 10

Người Tình Babylon Của Tôi

Dear Diary